Skolbanken Logo
Skolbanken

Alfa-Beta

Förskolan Hagalund, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

Alfa-Beta är en av sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Alfa-Beta är verktyg som stärker barnens nyfikenhet för språk och kommunikation.

Mål

  • väcka intresse och nyfikenhet att utveckla svenska språket och barnens modersmål.

Syftet

  •  att utveckla sin kommunikations förmåga
  •  utöka sitt ordförråd 
  • sätta ord på sina handlingar och känslor
  • utöka sitt intresse för ordförståelse 

 

Genomförande:

  • samlingar  med olika sånger både på svenska och modersmål ( vi ska söka sånger och sagor på modersmål)
  •  högläsning
  •  pedagoger ska använda sig av nyanserad språk
  •  frågeställningar till barnen 

Dokumentation: 

Vi ska använda oss av bilder och video med hjälp av ipad.

 

 

Utvärdering - Uppföljning 

• Vad har vi uppmärksammat?
Vi har upptäckt att barnen har börjat prata mer, upptäckt sitt ordförråd.
De är väldigt intresserad av att läsa böcker. 
Barnen intresserar sig av samlingar, de tyckte att det va väldigt spännande när vi hade besök från biblioteket med sång och sagor. 
De verkade väldigt intresserad av att man använder handdockor och gör en saga av det.

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling? 
Vi ska fortsätta med högläsning med använd av handdockor, introducera nya sånger.
 Gå på utflykt till biblioteket samt ut till naturen och ha högläsning.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback