Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik

Särskola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 19 september 2019

Motorik där både kropp och knopp får arbeta, både i idrottshallen, i simhallen eller utomhus i vår närmiljö.

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

Utifrån förmågecirkeln ska vi arbeta med

ansvar, kommunikation, samarbete, kreativitet och reflektion

 

Undervisning (se centralt innehåll)

Arbetssätt

Under våra motoriklektioner får du träna din rörelseförmåga och motoriska grundformer genom många olika slags fysiska aktiviteter som t.ex. hinderbanor, redskapsgymnastik, lekar, bollövningar, bollspel, styrke-, kondition- och rörlighetsträning, friidrott, dans och rörelse till musik samt bad och simning.  Vi har idrottsdagar utomhus så som t.ex. lekar, upptäcktsfärd i natur och skog samt dagar i skogen där vi lagar mat i samspel med andra elever. Där tränar du din förmåga i att samarbeta och visa hänsyn och vid varje ny aktivitet tränas du i din förmåga att ta emot och följa instruktioner och nya regler. 

Vi provar på många olika slags aktiviteter både inom- och utomhus. Du tränas i att ta ansvar för din hygien genom att vi alltid duschar efter våra idrottslektioner. Genom inslag av teori under idrottslektioner och idrottsdagar får du kunskaper om: fysisk aktivitet kopplat till hälsa och livsstil, kostens betydelse, förebyggande av skador och agerande vid olika nödsituationer.

Under våra idrottslektioner och friluftsaktiviteter utomhus leker och rör vi oss i olika utemiljöer. 

Vi jobbar med att skapa rutiner under våra idrottslektioner för att undervisningen ska bli en lustfylld, rörelseglad och utvecklande stund för alla. Målet är att du ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar.

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Bedömning

  • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget, på land och i vatten.
  • Din förmåga att röra dig med god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.
  • Din förmåga att ta emot och följa instruktioner och regler, anpassade för dig och dina förutsättningar.
  • Din förmåga att utföra dans och rörelseprogram till musik med takt och rytm.

Allt är utefter dina egna förutsättningar. 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.

Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.

Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Rörelser i vatten.

Klädsel för olika aktiviteter.

Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.

Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider.

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.

Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädningsrum och dusch.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.

Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

Undersöka och orientera sig i närmiljön.

Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider. Allemansrättens grunder

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback