Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Människokroppen och hälsa ht -19 8A/B

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Det här arbetsområdet handlar om hur din kropp normalt fungerar.

Arbetsgång och delmål 

Vecka 38

 Lektion 1: Utvärdering (Socrative) på det som vi arbetet med under v. 35-37. 

Lektion 2:  Startuppgift - människokroppen

Lektion 3: Djurcellen samt dess organeller

Praktiskt: Labb - Osmos

Vecka 39

  • Mål: Kunna beskriva cellens organeller samt dess funktion
  • Cellens specialisering.

 

Vecka 40

(8A är på asken)

Kunna beskriva hur celler bildar vävnader, organ och organsystem.

Praktiskt: Vävnader i mikroskåp

Repetition och fördjupning inför prov v.41

 

Vecka 41

(8B är på Asken)

BEDÖMNING 8A (se lärlogg) 

 

 

Vecka 42

BEDÖMNING 8B (se lärlogg)

 

 

 

 Bedömning 

 

- Skriftligt prov 

- Mindre uppgifter (exit ticket, startuppgifter mm.)

- Socrative

 

Länkar

Länk till padlet, bildspel

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Matriser i planeringen
Vad är en människa? Ht -19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback