Skolbanken Logo
Skolbanken

Kretsar kring el

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vad är el? Faran med el, hushålla med el.

Mitt syfte med undervisningen:

Genom att du lär dig att koppla en sluten krets kommer du att kunna bygga din egen ficklampa.

Du kommer också att kunna använda dig av och förstå nya ord och begrepp som hör ihop med att koppla elektricitet

Förmågor som ska utvecklas enligt LGR 11:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

   genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning

   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Centralt innehåll enligt LGR 11:

   Materials egenskaper som ledningsförmåga.

   Energianvändning i hemmet.

Kunskapskrav för förmågan i ämnet enligt LGR 11:

Centrala begrepp

glödlampa                                        elektricitet                                       relä

lamphållare                                     sluten krets                                     batteri

 

Bedömning

Du bedöms och får feedback under tiden du jobbar med dina kopplingar och vid gemensamma

faktatextläsningar och genomgångar.

Du får veta vid varje laborationstillfälle vad du gjort bra och vad du kan utveckla mer.

Du bedöms också utifrån hur du deltar i diskussioner och jämförelser i klassen.

Du får gärna komma med egna idéer också!


Läroplanskopplingar

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,

Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter