Skolbanken Logo
Skolbanken

Björkens Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Hökmossens förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Avdelning

Björken

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Delmål 

Se ovan

Nuläge

Vissa barn får inte vara med i leken och alla respekterar inte stopp handen.  Barnen får inte vara ifred på toaletten om de vill, kompisar öppnar gärna dörren och går in. 

Vissa barn leker mycket pang pang lekar och använder våra leksaker som vapen.

Utveckling pågår när barnen

när vi ser att barnen bjuder in varandra till lek.

när barnen respekterar stopp handen.

när barnen lyssnar på sina kompisar och respekterar om man vill ha stängd dörr till toaletten.

lär sig använda leksakerna på rätt sätt.

Så ska vi arbeta för att nå dit (Metoder)

Vi pratar om hur man är som en bra kompis och att alla barn får vara med och leka. 

Lär barnen att säga stopp om de inte vill.

Att någon av oss pedagoger är närvarande vid toalettbesöken.

Vi säger stopp när barnen leker pang pang lekar och föreslår en annan lek eller visar vad sakerna används till.

Vi uppmärksammar FN-dagen, förbereder med flaggtillverkning och sjunga på samlingen kompissånger.

Så här ska vi följa upp

Vi observerar barnen.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback