Skolbanken Logo
Skolbanken

Trygghet och värdegrund - grund, kopiera, ej redigera

Murgrönan, Örebro · Senast uppdaterad: 20 september 2019

I ... gruppen ska vi arbeta projektinriktat kopplat till ämnena trygghet och värdegrund under höstterminen 2019.

Vart är vi? [nulägesbeskrivning]

Nya konstellationer i barngrupperna och bland pedagoger

 

 

Vart ska vi? [vad ska det leda till]

  • Barnen ska känna trygghet och glädje på förskolan.
  • Barnen ska utveckla självständighet efter sin förmåga.
  • Få färre konflikter mellan barnen.

 

Hur gör vi? [planering]

  • Använda oss av ICDP

 

Hur blev det? [uppföljning och analys]

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback