Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1 Textanalys och retorik

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 10 oktober 2019

I det här avsnittet kommer ni att arbeta med olika texttyper. Ni kommer att få lära er att känna igen olika strukturella drag i olika texter, hur de är uppbyggda, samt olika saker att tänka på när man ska skriva olika texter. Ni kommer också att arbeta med retorik, målgruppsanpassning och argumenterande tal. Ni kommer att få se på tal, läsa och analysera talmanus samt skriva och framföra egna argumenterande tal. Jättekul kommer det att bli! /Emmy

Lektion 1 Genomgång av debattartikel och referat. Arbete med boken (poesi, reportage och/eller rapport)

Lektion 2 Arbete med textutdrag från "Störst av allt" av Malin Giolito och jämförelse med dramatiseringen av berättelsen. 

Lektion 3 Repetition/breddning av tidigare texttyper. Genomgång referat och recension. Arbete med recensioner av "Störst av allt".

Lektion 4 Eget arbete- recension (lektionsuppgift)

Lektion 5 Introduktion retorik! Hur övertygar man någon? Ni får en genomgång och diskuterar i helklass. Övning: Sälj in en produkt! Om tid finns: läs s. 102-110 i kursboken. 10 min läsning i skönlitterär bok. 

Lektion 6 Ni får en genomgång i stilfigurer och hur ett argumenterande tal är uppbyggt. Ni får titta på ett argumenterande tal och reflektera kring vad var som var utmärkande. Ni får också titta på ett manus till ett argumenterande tal och plocka ut stilfigurer och andra kännetecken. 10 min läsning. 

Lektion 7 Ni arbetar med stilfigurer genom att göra en uppgift i socrative. Emmy presenterar uppgiften argumenterande tal och ni börjar fundera på vilket ämne ni skulle vilja prata om. Läsa 10 min.

Lektion 8 Genomgång av uppgiften igen. Ni börjar jobba med att skriva ett eget tal. 10 min läsning. 

Lektion 9 Ni arbetar med era argumenterande tal. Under lektionen jobbar ni också kamratrespons. 10 min läsning. 

Lektion 10 Ni arbetar med era talmanus och går igenom den respons ni fick av er kamrat förra lektionen och den respons ni fått av Emmy. Ni skriver klart talet denna lektion. 10 min läsning. 

Lektion 11 Ni presenterar era argumenterande tal för varandra i halvklass med Emmy och Anna-Karin. Ni får reflektera över uppgiften. 10 min läsning. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämning manus argumenterande tal
Reflektion över texttyper