Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Kroppen åk 3

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet och synonymer på kurdiska i samarbete med svenskläraren. Vi inleder arbetet genom att gå igenom kroppen, sinnena, kroppsdelarna och dess funktioner.

Syftet

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Du ska kunna:

 - Delta i samtal och diskussioner.

 - Kunna olika organ i kroppen.

 - Förklara samband mellan hälsa, sjukdom och människokroppen.

Undervisning:

-Vi kommer att läsa

-Vi kommer att samtala och skriva 

-Vi kommer att se på filmer

Bedömning:

Du bedöms efter din förmåga att:

 - Kunna kroppens delar muntligt, skriftligt och praktiskt.
 - Kunna förklara våra sinnen. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Matriser i planeringen
Matriser Modersmål Nygårdskolan Kurmanji ÅK 1 - 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback