Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 8

PP Svenska ht-2019 v 34-40 Att arbeta med skönlitteratur

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Under läsåret kommer ni att få fortsätta läsa i början av lektionerna. Ibland får ni själva väja böcker, och ibland kommer ni att få en bok tilldelad av er lärare. För att ytterligare träna er läsförmåga under tiden kommer ni att få arbeta med ett antal frågeställningar till varje bok. Resultatet kommer ni att få redovisa på olika sätt.

Avsnitt 1

Redovisning

Vecka 40 ska du ha läst ut hela eller delar av din bok och lämnat in alla skrivuppgifter samt gjort de muntliga uppgifterna.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Matriser i planeringen
Löpande läsning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter