Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1

Bild

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga!

Vi kommer under året arbeta med olika material och framställning av olika sorters bilder. Bedömning baseras på deltagande i de olika bilduppgifterna. 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter