Skolbanken Logo
Skolbanken

Omsorg, utveckling och lärande Trumman

Spelmannens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

 Planerade insatser 

 

Vi har två teman både om bamse (ett om djur och ett kompistema) som kommer genomsyra vår verksamheten under terminen i både helgrupp och våra mindre grupper. I våra mindre grupper arbetar vi för att nå barnens individuella utveckling och lärande.

Förväntade effekter

 

Söka information tillsammans med andra barn och vuxna. 

Föra samtal/dialog

Följa gemensamma regler

Ambition att lära sig något nytt. 

Förmågan att vara lyhörd och hjälpa varandra.

 

Metodval

 

Arbeta både i hel-och halv grupp.

Föregå med gott exempel, t.ex. plocka undan efter oss och vara rädda om sakerna. 

Vi pedagoger är tydliga med vilka regler som gäller och varför vi har dem.

Vara lyhörda inför varandra och barnen.

Vi är öppensinnade och flexibla.

 

 

Kännetecken

Vi observerar och dokumenterar.

Barnen och pedagogerna kommunicera med varandra genom positiv feedback och ser fördelarna.

Låter alla som vill bli sedda och hörda genom att vara lyhörda och observera barnen samt att vi känner barngruppen.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback