Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1, HISHIS01b

En hemtentamen om 1800-talet (distans)

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 16 juni 2023

1800-talet var ett turbulent århundrade då det var många förändringar som skedde i samhället. Industrialismen satte fart, de olika politiska ideologierna spred sig och nationalismen samt imperialismen kom att prägla synen på människorna och olika kulturer. Under det här momentet ska du skriva en hemtentamen som ska hjälpa dig att fördjupa dig i 1800-talet.

Vad?

Du ska skriva en text på maximalt 2 sidor med referenser. För att kunna förbereda dig inför ditt skrivande ska du läsa sidorna 74-105 i Möt historien 1b.

Varför?

Anledningen till varför detta ska göras är för att du ska kunna orientera dig kring 1800-talets händelser för att slutligen fördjupa dig i två frågor. Du ska även kunna referera till andra källor samt kunna reflektera över dem utifrån källkritiska kriterierna. 

Hur?

Du ska skriva uppgiften i Unikum och skicka in den senast 21/10 23:59.

Hur ska du bedömas?

Du kommer bedömas i Unikum utifrån de kunskapskrav som finns i uppgiften. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hemtentamen 1800-talet

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback