Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Argumenterande text år 9, ht 2019

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Vi lär oss att känna igen, analysera samt producera argumenterande texter.

 

MÅL

  • Utveckla förmågan att argumentera i skrift.
  • Utveckla förmågan att följa skriftspråkets normer och anpassa språket efter syfte och sammanhang.

UNDERVISNING

Vi modellerar genren med hjälp av mallar, modelltexter och stödmeningar för varje avsnitt.

Vi bearbetar innehåll och form med hjälp av checklistor och kamratrespons.

BEDÖMNINGSUNDERLAG

Ditt deltagande i klassrumsdiskussionen och ditt arbete med tilldelade arbetsuppgifter.

Din förmåga att ge och ta respons vad gäller form och innehåll.

Din argumenterande text.

För bedömningsgrunder se matris.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för att skriva olika typer av texter
Uppgifter
Debattartikel
Debattartikel
Debattartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback