Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Emojikudde

Fyrklöverskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Som första uppgift i 5 får du skapa och sy en egen Emojikudde.

Genom att designa och sy din egen emojikudde får du kunskap om smiles/emojins historia och användningsområden samt hur färger och symboler kan användas för att få fram ett uttryck. Vi funderar tillsammans på vilka olika typer av symboler som finns i samhället och hur de kan och bör användas och pratar även lite om ungdomskulturer/stilar. Under det praktiska arbetet med din emojikudde får du använda symaskin och strykjärn och lära dig begrepp och praktisk nytta av dess. ex.  symmetriskt, dubbelhäftande klisterpapper, applikation, längd och bredd på symaskinens stygn, sömsmån, fiffikus, räta mot räta, tvärnåla och vändsy. När arbetet är utfört utvärderar du din arbetsprocess och tolkar din emojikuddes uttryck. 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter