Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

UPFINNAREN - Forssa förskolor 19/20 Tillgänglighet, delaktighet och inflytande

Forssagården, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 september 2019

I Forssa förskolor ska alla barn känna delaktighet och inflytande. Miljön ska vara tillgänglig och inspirera till lek och lärande samt medverka till att bredda barnens lekmönster. Miljön ska spegla den barnsyn som finns skriven i Forssa förskolors pedagogiska deklaration.

Mål:

Att genom förändringar i den fysiska miljön skapa en tillgänglig miljö för alla barn.

Att bygga en kreativ miljö där materialet är tillgängligt, inspirerande och ger möjlighet till utforskande, samt utmanar till självständighet.

Metod/förhållningssätt:

Fortsätta arbeta med att skapa en miljö där barnen har tillgång till allt material.

Vidga valet av material så att alla läroplanens delar blir representerade på olika vis.

Introducera allt material för barnen så att de ges förutsättningar till att ta hand om materialet på ett varsamt sätt.

 


Läroplanskopplingar

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback