Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

SO - Lilla Aktuellt

Södermalmsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 20 september 2019

I SO ser vi på Lilla Aktuellt och diskuterar samhället och omvärlden. Vad är det egentligen som händer i världen och varför?

Kunskapskrav

Du ska kunna ta del av enkel information i olika medier.

Du ska kunna samtala och diskutera om aktuella nyheter och uttrycka din åsikt.

Du ska kunna samtala om samhällsfrågor som rör barn och deras vardag genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Bedömning 

Jag kommer att bedöma:
  • Din förmåga att ta del av nyheterna i Lilla aktuellt.
  • Din förmåga att samtala och diskutera nyheterna.
  • Din förmåga att uttrycka din åsikt.
Bedömning - Så här visar du vad du har lärt sig:
  • Genom att vara aktiv och följa programmet.
  • Genom att skriftligt och muntligt svara på frågor knutna till aktuella händelser.
  • Genom att delta i samtal och argumentera på ett enkelt sätt.

Undervisning

En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt. Därefter samtalar vi om vad vi hört och samtidigt fått en inblick om vårt samhälle och vår omvärld.


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter