Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Magic åk 5

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Vi arbetar med läromedlet Magic, som består av en classbook och en workbook. Vi fortsätter att läsa om ungdomarna Kate, Harry, Gopal & Kylie. Vi får följa dem i sin vardag och i skolan och ta del av deras framtidsdrömmar, samtidigt som vi gör kopplingar till elevernas egna vardag.

Magic 5.

I år 5 kommer vi att arbeta med boken Magic 5. Du kommer att få vidareutveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska. Fokus kommer att ligga på den kommunikativa förmågan; följaktligen ska vi träna på aktiv medverkan i dialoger och samtal.

Vi kommer även förstås att gå igenom grundläggande grammatik för år 5.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå olika texter och instruktioner från tavlan, läraren och läromedlen.
...kunna lyssna på och förstå muntliga instruktioner.
...kunna skriva längre meningar.
...kunna prata och berätta om sig själv, t.ex. intressen och sin familj, på engelska. 

...behärska grunderna i engelsk grammatik, uppfatta språkliga strukturer, etc.  

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Läsa enkla texter, främst från Magic 5 Classbook.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva texter av olika slag (fakta om sig själv, hobbies, andra personer osv).
Tala engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, enskilt och i helklass).
Utöka & utveckla ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på språkets olika grammatiska strukturer.

Hur?

Genom att arbeta enskilt, i par, talkörer, läsa i "bikupa" och dialoger. Vi ser på filmer, leker lekar, tittar på the Grammar Company och samtalar aktivt i par, smågrupp samt i helklass. 

 

Detta kommer bedömas

Under höstterminen kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner).

- förstå innehållet i en film/ett program och förmågan att svara på frågor kopplat till dessa. 
- förstå innehållet i muntliga/skriftliga berättelser och återberätta dessa.
- kunna skriva meningar med olika innehåll.
- kunna samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor).


Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med vissa tester & glosförhör, såväl muntliga som skriftliga. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4 MAGIC, matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback