Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Stava rätt åk 3

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 september 2019

I svenskan finns det regler som styr hur vi stavar våra ord. Nu ska du få möjlighet att lära dig stava utifrån dessa regler. Du ska bl.a. öva på att stava sj-ljudet, ng-ljudet, tj- ljudet, j- ljudet, e/ä- ljudet, dubbelteckning samt sammansatta ord. Vi kommer att arbeta med olika övningar, enskilt och gemensamt i klassen.

 

I vårt språk finns det många olika regler och undantag när det gäller stavning. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig om hur olika ord stavas och att träna på dessa i dina texter. 

Konkreta mål

Du kommer att lära dig att stava ord med t.ex:
 • sj-ljud
 • ng-ljud
 • tj-ljud
 • j-ljud
 • e/ä-ljud
 • dubbelteckning
 • sammansatta ord. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att stava genom:

 • de texter du skriver.
 • veckans ord
 • startuppgiften

Undervisning

Du kommer att få:

 • lärarledda genomgångar.
 • arbeta med olika stavningsövningar enskilt och i grupp.
 • arbeta med övningar på t ex dator/Ipad.
 • skriva egna texter

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter