Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

9

Teknik HT19 åk 9

Pilevallskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Med dagens teknik kan man kommunicera och skicka information långa avstånd på väldigt kort tid men hur fungerar det? Vilka drivkrafter har legat bakom utvecklingen? Hur såg kommunikation ut förr i tiden? Vad skiljer den första telefonen från dagens moderna telefoner? Detta och mycket mer kommer vi att diskutera under hösten.

Tidsplan:

Under höstterminen kommer vi att arbeta med några olika områden:

v.34 - v.43: Kommunikations- och informationsteknik

v.45 - v.51: Säkerhet och IT

 

Området innehåller:

  • Teknikhistoria - kommunikationens utveckling
  • Modern kommunikations- och informationsteknik
  • Säkerhet och IT - hur gör man kommunikations- och informationstekniken säker?

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

  • ha gemensamma genomgångar.
  • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
  • se teknikfilmer
  • laborationer

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms hur du arbetar under laborativa moment, om dessa förekommer.

Du bedöms på prov, arbetsuppgifter och muntliga redovisningar.

 

Språkmål:

Utöka ordförråd så att vi kan kommunicera teknikens begrepp i både tal och skrift.

 

Begrepp

kommunikation, information, elektromagnetiska vågor, våglängd, frekvens, IT, säkerhet

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Matriser i planeringen
Teknik - Kommunikations- och informationsteknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback