Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Källkritik år 7

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 24 september 2019

I ett modernt samhälle omges vi av olika medier och att vara källkritisk är en viktig del i skolans arbete. Så fort du jobbar med en källa behöver du tänka källkritiskt.

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur man prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Du kommer även att träna dig på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

 Vad är källkritik?

 Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant.

 Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk. Källkritik handlar om att kontrollera:

 Äkthet - är källan sann och korrekt eller falsk och felaktig?

 Närhet - är källan från samma tid som det den beskriver?

 Tendens – är källan saklig och neutral eller vinklad och partisk?

 Beroende – ger källan förstahandsinformation eller bygger den vidare på andra källor?

 

Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor eller primärkällor. När du använder förstahandskällor kommer du nära historien, utan att någon annan har valt ut, ändrat eller dragit slutsatser om vad som ska berättas eller förklaras.

 

När du arbetar källkritiskt kan du pröva hur trovärdig en källa är genom att ställa följande frågor. De går att använda på de flesta material, till exempel fotografier och texter.

 

  • Vet du vem som har gjort materialet, tagit fotot eller skrivit texten?

  • Vilket syfte hade upphovsmakaren?

  • Är det ett original eller en kopia? Om det är en kopia, kan någonting ha tagits bort eller förändrats jämfört med originalet?

  • Är materialet vinklat på något sätt, till exempel för att få något att verka bättre eller sämre?

  • Är texten eller bilden från samma tid som det det handlar om?

  • Är det en förstahandskälla eller bygger den vidare på någon annan källa?

  • Om du svarar nej eller är osäker på många av svaren kan det betyda att källan är opålitlig och inte ger en trovärdig bild av historien.

 

Vad ska du lära dig:

Du ska öva ett källkritiskt tänkande.

Så här ska vi arbeta:

Du ska träna på källkritik genom olika typer av övningar.

Du kommer att diskutera internetvett i olika övningar.

Det här ska bedömas:

- din muntliga aktivitet i olika diskussioner, både mindre grupper och i helklass

- en skriftlig avslutningsuppgift där du visar vad du kan


Läroplanskopplingar

söka information från olika källor och värdera dessa.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen
Källkritik år 7
Uppgifter
Avslutningsuppgift i Källkritik år 7

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback