Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Kom till glasskiosken! Argumenterande text.

Bringsta skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 21 september 2019

Var köper du helst din glass? Skulle du vilja köpa glass i en fallfärdig kiosk? Kan man påverka med ord?

  • Du ska få lära dig att
  • känna igen några olika typer av texter.
  • hitta viktigt information i texter
  • läsa och förstå långa meningar.
  • böja ord så de passar in i meningen
  • använda rimord och adjektiv.- hur man uttrycker en åsikt och framför argument
  • skriva ihop meningar och bygga ut meningar med adjektiv
  • planera och skriva en argumenterande text, tillsammans i klassen
  • planera och skriva en argumenterande text på egen hand.

  Vi arbetar med materialet Zick Zack läsrummet och skrivrummet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback