Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Judendom, Kristendom och islam

Redaktörsgrupper, Karlshamn · Senast uppdaterad: 22 september 2019

Vi inleder med att diskutera vad begreppet religion är och vad som är gemensamt för de flesta religionerna i världen. Sedan går vi in på 3 av de stora religionerna, Judendom, Kristendom och Islam. Vi lär oss om vad som kännetecknar de olika religionerna, och jämför likheter och olikheter dem emellan. Vi ska också ta reda på var i världen vi hittar dessa religioner.

Syfte:

- Få kunskap om religionerna Judendomen, Kristendomen och Islam.

- Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

- Kunna förstå och använda sig av ord och begrepp som handlar om religionerna.

- Träna oss på att diskutera, lyssna på varandra och respektera varandras åsikter..

 

Arbetssätt:

-Vi fördjupar oss i en religion åt gången

- Gemensamma genomgångar

- Läsa olika faktatexter

- Svara på frågor till faktatexter

- Använda och värdera källor

- Värderingsövningar

- Diskussioner 

 

Bedömning:

Dina förmågor/ kunskaper bedöms genom:

- Diskussioner

- Inlämningsuppgifter

- Ett avslutande prov

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Judendom
Uppgifter
Prov Judendomen
Prov Judendomen
Prov i Kristendom