Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott i Förskoleklass

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Syfte

Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever under hela sin skoltid kontinuerligt ska kunna deltar i skolans fysiska aktiviteter. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att samarbeta och visa respekt för andra.

Mål

 • Träna på att utföra grovmotoriska och sammansatta rörelser i ex redskapsbanor.
 • Träna på att följa takt och rytm i rörelse, dans och lek.
 • Kunna samarbeta i lek och spel.
 • Förstå vikten av att utveckla god hälsa och livsstil.

Undervisning och arbetssätt

Som elev får du vara med om;

 • enkla och sammansatta redskapsövningar.
 • olika bollövningar där du bl.a tränar på att kasta, sparka, ta emot olika sorters bollar.
 • övningar i takt, rytm och danssteg till musik.
 • att improvisera danssteg och följa banor efter förmåga.
 • samarbetsövningar i lek och spel.
 • övningar i att visa hänsyn och följa regler samt hantera med- och motgång i lek.
 • lekar och rörelser i olika utemiljöer.
 • att lära dig hur man beter sig ute i skogen/naturen för att inte störa och förstöra.
 • ombyte och dusch i samband med idrottslektion.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter