Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vasatiden

Kungsklippeskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 22 september 2019

Vi läser om Gustav Vasas liv, reformationen och stora förändringar under Gustav Vasas regim och hur vi kan se spår av detta i vår vardag i dag. Vi diskuterar hur historia används och vad historiska källor är.

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper om

 • Gustav Vasas väg till makten
 • Reformationen
 • Hur Sverige förändrades under Gustav Vasas tid och påverkar oss idag. 
 • Hur historiska källor används. 
 • Orsaker och konsekvenser bakom flera händelser under Vasatiden. 

Mål med arbetet

När vi är klara med arbetet ska du känna till:

 • Vem Gustav Vasa var
 • Hur Gustav fick makten i Sverige
 • Reformationen och dess betydelse för Sverige
 • Hur Gustav Vasa förändrade Sverige
 • Orsaker och konsekvenser av flera händelser under denna tid
 • Hur man använder historiska källor 

Arbetssätt:

I det här arbetsområdet om Vasatiden kommer du att:

 • Läsa i läroboken 
 • Lyssna på Kungagubben
 • Lyssna på olika poddar 
 • Se på film 
 • Ha diskussioner i klassrummet
 • Göra olika uppgifter

Kunskaper som bedöms denna gång

 • Gustav Vasas liv och väg till makten
 • Viktiga förändringar som Gustav Vasa genomförde
 • Orsaker och konsekvenser bakom flera händelser, t.ex Stockholms blodbad, Dackeupproret, Reformationen
 • Källor och deras tillförlitlighet 

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter