Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Ekologins grunder

Språk- och kompetenscentrum, Borlänge · Senast uppdaterad: 22 september 2019

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om hur levande organismer påverkar varandra och hur de påverkas av miljön de lever i

 

 

Syfte och upplägg

 

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska lära sig grunderna inom ekologi. Genom att läsa och bearbeta texter om ekologi, biologisk mångfald, nisch och habitat, näringskedjor och näringsvävar kommer eleverna att bekanta sig med begrepp kopplade till ekologi.

 

 

 

 

Läromedel:

 

Clioonline.se

 

Studi.se

 

. Systematiska undersökningar gör vi på Science Center 2047

 

. varje vecka genomför vi ett skriftligt test. Syftet är att följa upp din utveckling och att du får återkoppling.

 

. Vi avslutar arbetsområde genom att göra ett omfattande skriftligt prov.

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Matriser i planeringen
Kopia av Bedömningsmatris Biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter