Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

En musikalisk känsloresa.

Oskarskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2019

Alla barn ska veta att de har rätt till sina känslor och att de känslor de upplever aldrig kan vara fel. Eleverna får tränar på att sätta ord på sina känslor och utveckla modet att uttrycka dem.

Innehåll:

 • Vi utgår från boken; En musikalisk känsloresa med Friendy.
 • Ur programmen; Vara vänner. 

Hur - arbetssätt:

 • Vi sjunger om de olika känslorna.
 • Vi diskuterar och dramatiserar våra känslor.
 • Vi tränar på kroppsspråket.
 • Vi ritar och skriver om våra känslor.
 • Vi läser enkla texter om de olika känslorna. 

Bedömning: 

 • Du ska veta att det är viktigt att visa vad du känner.
 • Du deltar i diskussioner och delger dina tankar.
 • Du visar dina känslor i bild och text.  
 • Du sjunger med i känslosångerna.

Hur - bedömningssituationer: 

 • Vi ritar och skriver bilder som vi delger varandra.
 • Vi tränar in en musikal som vi spelar upp för föräldrar i slutet av arbetsområdet.

 

Vad - mål:


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback