Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska 3

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 september 2019

English is fun! Under det här läsåret kommer du att få lära dig en massa nytt.

Syften för ämnet

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll:

Genom enskilda och gemensamma lekar och övningar kommer du att öka ditt förråd av ord och fraser, samt att ges tillfälle att använda dessa både muntligt och skriftligt. Du kommer också få lära dig grundläggande grammatik. När vi tittar på Gogo's adventures with English och Muzzy in Gondoland som är serier på engelska, övar du din förmåga att förstå talad engelska.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för E (lägsta godkända betyg) i årskurs 6:

Bedömning

 

  • Du ska kunna lyssna och förstå när någon säger ord på engelska inom kända områden, te.x. djur, färger och siffror.
  • Du ska lyssna och förstå enkla fraser och meningar.
  • Du ska kunna läsa och översätta ord, meningar och fraser inom kända områden.
  • Du ska kunna skriva enkla ord på engelska.
  • Du ska kunna presentera dig själv på engelska och då kunna berätta t.ex. vad du heter, hur gammal du är och något du kan göra.
  • Du ska känna till vissa enkla grammatiska företeelser t.ex. hur man blidar regelbunden plural och negationer.
  • Du ska kunna delta när vi sjunger engelska sånger eller ramsor.
  • Du ska känna till något engelsktalande land.

Bedömningen kommer att ske i samband med läxförhören, samt vid provtillfällen.
Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska årskurs 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback