Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Återgivande text - Självbiografi

Introduktionsprogrammen, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 september 2022

I det här arbetsområdet kommer vi att träna på att läsa och skriva olika typer av återgivande texter. En återgivande text är en text som återberättar något som har hänt förut. Det kan t.ex. vara en resa du har gjort, en fotbollsmatch du har spelat eller en längre berättelse om ditt liv. En återberättande text om ditt eget liv kallas för självbiografi.

Mål:

 • återge en händelse i kronologisk ordning, både muntligt och skriftligt
 • läsa och förstå olika typer av återgivande text
 • kunna använda verb i preteritum
 • kunna använda olika tidsord
 • kunna dela in en text i stycken
 • förstå hur ordföljden blir när tidsordet står först i meningen

Innehåll:

 • både gemensamma och egna aktiviteter som vi samtalar om och återger i skrift 

 • skrivande och berättande med hjälp av en tidslinje

 • gemensam och individuell läsning av återgivande texter

 • gemensamt och individuellt skrivande av återgivande texter

 • övningar där vi tränar typiska drag för den återgivande genren (t.ex. tidsord, omvänd ordföljd och tempus)

 • gemensam läsning av en bok

 • nyhetsinslag som vi återger muntligt och skriftligt

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • läsa och förstå återgivande texter
 • återge ett händelseförlopp muntligt 
 • skriva återgivande texter

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 7-9 - STEG 1
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 7-9 - STEG 2
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 7-9 - STEG 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter