Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Talsorter

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 september 2019

Vi kommer under fyra veckor arbeta med begreppen ental, tiotal och hundratal.

Pedagogisk planering kapitel 1 Singma 2 B

Vi kommer under fyra veckor arbeta med begreppen ental, tiotal och hundratal.

 

Skolan ska stimulera ditt matematikintresse genom att undervisa olika metoder att räkna ut och lösa problem.

Skolan ska även göra dig trygg med olika begrepp. I detta arbetsområde ska du bli bekväm med begreppen hundratal, storleksordna samt avrunda.

När arbetområdet är slut har du arbetat med följande:

 • Räkna med hundratal

 • Värdet av hundratal

 • Jämföra och storleksordna tal

 • Avrundat tal

 • Talens historia

 

 MÅL

När arbetsområdet är slut förväntar jag mig att du kan visa följande förmågor:

 • Benämna ental, tiotal och hundratal

 • Dela upp tal i ental, tiotal och hundratal

 • Förklara hur du tänker när du beräknar ett tal

 • Storleksordna tal

 • Avrunda tal till hela tiotal och hela hundratal

 • Berätta något om talens historia

 

Hur vi ska arbeta:

Vi kommer utgå från materialet Singma. Genom kahoot, genomgångar, eget arbete, stationer med konkret material och repetition kommer du möta kunskaperna och bli stimulerad till ökad kunskap.

 

Du behöver lyssna, träna och prata om din upplevelse och dina tankar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback