Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Luft och tryck

Blåklintskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Du kommer att få lära dig om luft och tryck.

Pedagogisk planering : Luft och tryck

 

Du kommer att få lära dig om luft, tryck och deras egenskaper genom att:

 

  • Du ska få observera och uppleva att luft består av något och att luft tar plats.
  • Du ska få erfarenheter av kall och varm luft.
  • Du ska få erfarenheter av motvind, medvind, inandning och utandning.
  • Du kommer att få göra undersökningar av hur några föremål rör sig i luften och hur man kan konstruerar något som faller långsamt eller fort.
  • Du kommer att få samtala om hur luftens egenskaper utnyttjas inom olika aktiviteter som att flyga luftballong eller vid olika metoder att dyka- förr med dykarklocka och idag med luft i tuber.

 

Mål: 

Att kunna berätta om luft och tryck. Att kunna ge exempel på egenskaper hos luft och tryck samt att kunna relatera till sina egna iakttagelser.


Läroplanskopplingar

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter