Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

So - klassråd

Hörningsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 23 september 2019

I läroplanens text till ämnet SO finns kopplingar till klassrådets innehåll. Varannan vecka har vi ett klassråd där du får träna på att vara ordförande och att delta i mötet. När vi har klassråd tränar vi elevdemokrati samtidigt som vi lär oss uttrycka egna åsikter, diskutera och lyssna på varandra. Klassrådet är din chans att säga vad du tycker.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom klassrådet får du möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga och få kunskap om hur ett klassråd organiseras och genomförs. 
Du ska träna på att leda ett möte (vara ordförande).
Du ska träna på att ta ställning i olika frågor (tex. normer och regler på skolan) och framföra dina åsikter.
 

Undervisning och arbetsformer 

Varannan vecka (under hela läsåret) har vi ett klassråd där vi lottar vem som ska vara ordförande.
Vi följer en dagordning.
Protokoll skrivs vid varje möte.
Representanter från elevrådet informerar om vad de har pratat om på sina möten. Vi diskuterar dessa frågor.
Vi tränar på att lyssna på varandras åsikter och att ta personlig ställning i olika frågor.
Om vi ska rösta så gör vi det på olika sätt tex. skriftligt eller dolt (att andra inte ser vad du röstar på).

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma hos dig:

  • hur väl du kan delta och följa mötesreglerna på ett klassråd
  • hur väl du kan vara med och fråga, diskutera och uttrycka din åsikt 
  • hur väl du förstår centrala funktioner och begrepp som tex ordförande, protokoll mm

Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback