Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Samhällskunskap ht åk 4

Valhallaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Under terminen kommer du att arbeta med olika familjesituationer, barns skyddsnät i Sverige, kamratrelationer och barnkonventionen.

Undervisningen i samhällskunskap ska ge dig möjlighet att:

  • Reflektera över mänskliga rättigheter
  • Söka information om samhället från olika källor
  • Reflektera över hur människor och samhället fungerar och förändras tillsammans.

Innehåll

Du kommer att arbeta med:

  • Familjen och olika samlevnadsformer.
  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  • De mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Ord och begrepp

samhälle, familj, barnkonventionen, FN, lagar och regler, adoption, vän, konsekvenser, mänskliga rättigheter, mobbning, rättigheter, skyldigheter, domstol, skollagen, läroplan, fördomar, tystnadsplikt

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa texter

Svara på frågor

I dina beskrivningar använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp

Delta i diskussioner

Framföra egna åsikter

Söka information om barnkonventionen och hur skolan fungerar.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån:

Dina arbetsinsats under lektionerna, muntliga och skriftliga.

Att du i ditt arbete visar att du har förståelse för ämneesrelaterade ord och begrepp. 

Att du kan resonera om hur olika familjer kan se ut. 

Att du kan framföra dina egna åsikter om vad det innebär att vara en god kamrat samt vad mobbning kan innebära.

Att du på ett enkelt sätt kan berätta om innebörden av de mänskliga rättigheterna. 

Att du kan söka information om elevnära samhällsfrågor som exempelvis de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och hur skolan fungerar.  

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter