Skolbanken Logo
Skolbanken

Närmiljö: Här bor jag och min familj!

Förskolan Ekeby, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Den lila gruppen har arbetat med tema jaget under våren och kommer att fortsätta in på familjen och hur det ser ut där de bor.

 

SYFTE:

Ge barnen en ökad förståelse för att familjer kan se olika ut och att alla barn har rättigheter utifrån barnkonventionen (FN). Samt ge barnen en liten inblick i hållbar utveckling ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv likväl som miljömässig.

METOD

Vi kommer att arbeta med var vi bor och vilka som bor tillsammans med oss genom att läsa litteratur och prata  omkring hur det kan se ut i olika familjer. Vi kommer att arbeta praktiskt genom skapande och använda oss av olika tekniker i skapandet.
Vi har olika tillfällen under veckan då vi jobbar med detta, bland annat tisdag och onsdag fm. Detta kommer dock att växla lite.
Barnens intresse får styra var vi hamnar i slutändan.

DOKUMENTATION

Vi kommer att sätta upp barnens alster på en bestämd plats i hallen. Vi kommer att använda oss av unikum för att visa vad vi har gjort.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback