Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Novell - att läsa och skriva

Östlyckeskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Under kommande veckor kommer vi att läsa, analysera och skriva noveller - allt för att bli bättre läsare och skickligare skribenter.

Konkreta mål:

Målet är att :

1- utveckla din förmåga att skriva berättande texter (inre monolog, parallellhandling, tillbakablickar, inledning/avslutning etc.) 

2- utveckla din förmåga att förstå, tolka och analysera texter, samt att ge uttryck för detta i tal och skrift 

3 - utveckla din förmåga att ge, ta emot och bearbeta din text efter respons 

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta utifrån boken Bron.

1- Vad är en novell? - Vi går igenom de typiska dragen för en novell t.ex. inre monolog, parallellhandling, tillbakablickar. 

2- Vi läser noveller - Vi kommer att läsa ett par olika noveller gemensamtVi samtalar i par och i helklass om novellerna.

3 - Skriva egen novell - Vi går igenom  hur man kan göra för att lägga upp sitt skrivande. 

4- Kamratrespons - Du ska ge respons på en kamrats text, få respons på din egen text samt bearbeta din text utifrån responsen som du har fått. Vi använder oss av en särskild mall för respons. 

 

Bedömning:

Din förmåga att skriva berättande text kommer att bedömas utifrån novellen som du skriver (språk, uppbyggnad, innehåll). 

Din förmåga att förstå, tolka och analysera texter kommer att bedömas dels genom diskussioner i klassen och dels genom de textfrågor som vi kommer att arbeta med. 

Din förmåga att ge, ta emot och använda respons kommer att bedömas under skrivandets gång. 

 

 

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skriva en novell/egen text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback