Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Krönika åk 9

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Om konsten att skriva en krönika

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

Eleverna läser en krönika och analyserar den. De får lära sig att syftet med en krönika är att kommentera nutiden på ett personligt och underhållande sätt. De förstår också att krönikan vanligen inte har ingress, bild och bildtext som andra tidningsartiklar utan följer en friare struktur som gärna avslutas med en slutkläm.

Eleverna skriver under lektionstid en krönika där de strävar efter att använda ett personligt, uttrycksfullt och underhållande språk. De förhåller sig till krönikans relativt fria uppbyggnad.

Eleverna strävar efter att i sin krönika använda ord som väcker känslor och förmedlar bilder.

Eleverna anpassar textens språk, innehåll och disposition till en tänkt läsekrets.

 

Konkretiserade mål:

Eleven ska:

  • först läsa en krönika och undersöka vad som är typiskt för en krönikas uppbyggnad och språk.
  • lära sig att skriva underhållande och personligt och använda det som de lärt sig då de skriver krönikor.
  • fokusera på krönikans språk.
  • delta i några språk- och berättarövningar.
  • som slutuppgift skriva en egen krönika där målet är att hen ska skriva om en personlig upplevelse, använda sig av ett uttrycksfullt språk och gärna föra fram ett budskap.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Uppgifter
Krönikans form
Faktahäfte om texttypen krönika med tre elevexempel.
Krönika - uppgiftsformulering, hjälpmeningar & förslag på ämnen