Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska - tala och lyssna

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 23 september 2019

I vår klass vill vi att alla vågar uttrycka sina kunskaper och sin mening. Vi tränar på att både uttrycka oss och att lyssna på varandra. Hur för vi diskussionen vidare? Hur bjuder vi in andra till samtal? Vi tränar både på att göra förbereda muntliga framträdanden och föra mer spontana diskussioner.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Svenska, arbetsmatris 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter