Skolbanken Logo
Skolbanken

Natur/Mariposasamling för Äppelgruppen

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Med hjälp av olika lärmiljöer, metoder och material arbetar vi med att utveckla barnens förmågor när det gäller naturkunskap samt olika uttrycksformer inom dans, drama och musik.

SYFTE

 

*En rolig stund tillsammans i den egna åldersgruppen (Barn födda -15 från Linden och Lönnen)

*Under höstens början utforska och lära oss lite om naturen.

*Utveckla barnens språk och begrepp.

*Prova på och utveckla olika uttrycksformer inom dans, musik och drama.

*Våga prata, agera och uttrycka sig enskilt och i grupp.

 

METOD

 

*Vi träffas 1 gång/vecka

*Vi går till skogen under höstterminens början.

*Vi har gemensamma natur/sång/dans/språk och dramasamlingar.

*Under vårterminen kommer vi att jobba mycket utifrån projekt Mariposa ( betyder fjäril på spanska ) Det ät tredje året som projektet pågår och vänder sig till de näst äldsta barnen på förskolan. Vi kommer att få olika  uppdrag, sånger, filmer skickade till oss. Den personal som har deltagit i projektet är från Lönnen Helena och från Linden Åsa. Därför kommer vi också att ha ansvaret för den här åldersgruppen.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter