Skolbanken Logo
Skolbanken

Samspel ( Verksamhetsbesök )

Sjögården förskola, Flen · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi vill skaffa en trygg barngrupp, träna både socialt- och empatisk samspel genom gruppstärkande lekar.

För att känna trygghet i gruppen kan vi leka gruppstärkande lekar, ha roligt tillsammans och öka empatisk och tillitsfull atmosfär. Vi kommer att leka rörelselekar och dansa tillsammans, uppmärksamma alla barn för att öka deras självkänsla och känna sig gemenskap  och tillhörighet i gruppen. Alla barn kanske inte vågar eller vill vara med då de fortfarande är under inskolningsperiod och de kan de antingen vara med som åskådare eller gå ut och leka med en pedagog.

Lekar: Björnen sover, gubben i lådan, hunden och benet, ringdanser. 

 


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter