Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Människokroppen åk 5

Myggenäs skola, Tjörn · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Vi arbetar med människokroppen utifrån boken PULS Biologi 4 - 6 Människan.

Mål för arbetsområdet

Målet för arbetsområdet är att du ska kunna:

 • beskriva cellernas betydelse
 • beskriva och namnge de grundläggande funktionerna i: huden, skelettet, lederna, musklerna, hjärnan, nervsystemet, sinnena
 • beskriva vad som händer i kroppen när vi andas (hjärta och lungor)
 • förklara människans blodomlopp på ett grundläggande sätt (hjärta, artärer, vener)
 • förklara varför vi behöver mat och hur kroppen tar hand om maten (matsmältningen)
 • beskriva sambandet mellan nervsystemet och hjärnan
 • förklara och använda de grundläggande begreppen kring celler, skelett, andning, matsmältning, blodomlopp
 • använda fakta och dra slutsatser
 • förklara hur olika levnadssätt påverkar din hälsa
 • delta i diskussioner 

Bedömning

Du kommer att  utveckla dina kunskaper i att:

 • beskriva cellernas betydelse i din kropp
 • beskriva kroppens organ, deras funktioner och hur de samverkar
 • kunna använda dig av grundläggande begrepp kring celler, skelett, andning, matsmältning, blodomlopp
 • kunna använda dig av fakta och dra slutsatser
 • förklara hur din hälsa påverkas av olika levnadssätt
 • delta i diskussioner

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter
 • se faktafilmer
 • utföra och dokumentera laborationer
 • ha gemensamma diskussioner
 • testa dina kunskaper på olika sätt tex redovisning, prov m.m.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback