Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 9

Moped/a-traktor

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Nu ska vi träna på läsa och skriva genom att använda körkortsboken för mopeder/AM kort.

Vad kommer vi att arbeta med?

Vi kommer att utgå från körkortsboken för mopeder, klass 1.

Hur kommer vi att arbeta med det?

Vi kommer träna på att läsa, läsförståelse och skrivuppgifter. Du kommer att få tilldelat filmer att se och stycken att läsa. Sedan diskutera med din kamrat eller svara på frågor skriftligt. 

Varför ska du arbeta med det? Vad ska du lära dig?

Du ska få träna upp din förmåga att läsa, förstå och skriva.

Du kommer att lära dig trafikregler och en del kunskaper om motorer. 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback