Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Magic! Engelska år 3.

Skederids skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Under året ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi ska prata, skriva och ha dialoger så att ni kan göra er förstådda på enkel engelska. Vi arbetar med läromedlet Magic 3.

tidsperiod

åk 3 - ht19 - vt20

 

Syftet med undervisningen

Våra mål:


namnge ord inom ämnesområden som är välbekanta för eleverna
förstå enkla instruktioner på engelska
göra enkla presentationer t.ex. berätta om sig själv
känna till och kunna använda enkla fraser
känna till några enkla sånger och ramsor
känna till vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang där engelska används
föra enkla samtal och dialoger

Bedömning

Du ska kunna:
uttrycka dig både muntligt och skriftligt på enkel engelska
förstå enkla texter på engelska
vardagsnära ord på engelska
Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen
ENGELSKA Lgr11 bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter