Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Stranden

Bälinge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Du ska få skapa en bild från sommaren när du var vid stranden.

Innehåll:

Du kommer arbeta med förgrund och bakgrund samt nyanser.

Du ska prova att använda olika verktyg, material och tekniker för att ge bilden liv.

 

Arbetssätt:

Gemensam genomgång där du steg för steg får se hur du kan bygga upp din bild.

 

Jag kommer att bedöma:

* hur du kan skapa en bild som kommunicerar "En dag på stranden".

* hur du kombinerar olika bildelement.

* hur du använder och kombinerar olika tekniker.

* hur väl du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav bild åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback