Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

SO Trafik årskurs 1

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Trafik i åk 1

Målet med undervisningen

 

I undervisningen i SO ska eleven göra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven ska kunna identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom säkert beteende i trafiken.

 

Så här ska vi arbeta

 

Du kommer att få:

    Göra trafikpromenader i närmiljön runt vår skola och hitta riskfyllda platser.
    Besöka Barntrafikskola, cykla och lära sig mer om trafikregler.
    Lära dig mer om trafikmärkens utseende och betydelse.
    Rita en enkel karta över din skolväg och tillsammans med andra fundera över vilka trafikfaror som finns längs skolvägen.

 

Du ska

Kunna höger och vänster.

Kunna din adress.

Kunna trafikmärkena för stopp, gå och cykla.

Kunna regler för hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Kunna förklara betydelsen av att använda reflex och cykelhjälm.

 

 

Detta ska bedömas

Bedömning av arbetsområdet görs enligt matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Matriser i planeringen
Trafik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter