Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Modersmål Uzbekiska

Integrationsenhet, Mjölby · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen språk. Undervisning/Centralt innehåll Undervisningen innehåller följande moment: • muntliga spel och ordlekar • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter • samtal om årstider-dagar-månader • samtal om högtider, traditioner och kultur • högläsning för elever • lekar, sånger • lästräning • skrivträning - bokstäver, ord, siffror Konkretiserade mål • Eleverna ska (steg1) - Känna igen bokstävernas form - Skriva sitt namn - Rita/skriva av enkla enstaviga ord, t.ex. mamma, hus • Eleverna ska (steg 2) - Kunna skriva alfabetet och enkla ord - Lyssna och förstå och exempelvis återberätta det han/hon hört. - Delta i samtal, använda främst givna ord och fraser • Eleverna ska (steg 3) - Kunna läsa enkla ord & meningar. - Ha strategier för att lösa språkliga problem, använda svenska eller formulerar sig på ett annat sätt då han/hon inte kan ordet. Kopplingar till läroplanen Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen språkförmåga Undervisning/Centralt innehåll Undervisningen innehåller följande moment: • muntliga spel och ordlekar • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter • samtal om årstider-dagar-månader • samtal om högtider, traditioner och kultur • högläsning för elever • lekar, sånger • lästräning • skrivträning - bokstäver, ord, siffror Konkretiserade mål • Eleverna ska (steg1) - Känna igen bokstävernas form - Skriva sitt namn - Rita/skriva av enkla enstaviga ord, t.ex. mamma, hus • Eleverna ska (steg 2) - Kunna skriva alfabetet och enkla ord - Lyssna och förstå och exempelvis återberätta det han/hon hört. - Delta i samtal, använda främst givna ord och fraser • Eleverna ska (steg 3) - Kunna läsa enkla ord & meningar. - Ha strategier för att lösa språkliga problem, använda svenska eller formulerar sig på ett annat sätt då han/hon inte kan ordet. Syfte • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback