Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckans tecken

Östra Stenhagen anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Under vårterminen bygger vi upp ett ordförråd och eleverna får lära sig tecken som de har användning av i sin vardag. Jag kommer att välja tecken utifrån elevernas intressen och vad som är aktuellt för eleverna för tillfället.

Syfte:

 Syftet med veckans tecken är att arbeta med fler olika kommunikationssätt för att stimulera elevernas kommunikativa utveckling.  Här arbetar vi mot att använda flera kanaler som talat språk, tecken som stöd, bilder för att jobba med begrepp utifrån elevens intresse och erfarenhetsvärld. 

 

Undervisningens innehåll:

 

Arbetsgång: 

 

Varje vecka på fredagen presenteras ett nytt tecken för eleverna. 

Gemensam genomgång efter samlingen där vi sätter in tecknet i en kontext som ex en sång. Vi arbetar tillsammans på tavlan interaktivt i programmet lynx där eleverna får se bilder och film på hur man tecknar de aktuella tecknen. 

Eleverna klistrar in veckans tecken och bild i sin egna ”Teckenbok”.

De klistrar även in en bild att färglägga. Exempelvis om veckans tecken är jacka så färglägger eleverna en bild på en jacka. 

Repetera under veckan.

 

 

Tecken kan hämtas från www.ritadetecken.se 


Läroplanskopplingar

Kroppsspråk, tecken eller tal.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kommunikation åk 3- 6 i grundsärskolan
Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback