Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering Jordlöparna

093221 Förskolan Grönkullen, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Hållbara relationer

Odenplans mall för pedagogisk planering

 

Avdelning - projektnamn

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte: (bakgrund och varför)

Barnen ska få goda relationer till varandra och naturen för att skapa en kommunikatitv lärandemiljö

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Kretslopp

Utveckla sin empati

 

Exempel på litteratur:

Känn igen 250 djur och växter

 

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

 

 

Exempel på lekaktiviteter vi erbjuder:

 

Dramatiserade lekar på bl.a. måndagar när vi har reflektion

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

3. Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

4. Planering framåt? Vad vill vi utveckla

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter