Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Procent och sannolikhet

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Varför är det bra att kunna räkna med procent? Det är t.ex. bra att kunna det när du ska räkna ut priset på en vara när det är rea.Vilken rabatt får du och hur mycket ska du betala kommer du att få lära dig. Du kommer att träna på sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform. Vad är sannolikheten att du får en sexa när du slår en tärning? Det kommer du också att få lära dig.

Tid

Vecka 38 - 41

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta både enskilt och i par. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i helklass. Vi kommer att prata om

olika strategier/lämpliga strategier för att lösa olika uppgifter/problem.

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

> räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

> räkna ut rabatten på en vara

> växla mellan bråkform, decimalform och procentform

> förklara vad som menas med sannolikhet

> räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Matteord:

bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande under lektionstid samt på inlämningsuppgifter som t.ex. diagnoser och prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Procent och sannolikhet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback