Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4

Vatten & luft - åk 4 HT 2019

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Vatten finns i marken, i luften och i haven. Runtomkring oss finns luft. Men vad är luft? Den syns inte och luktar inte. Hur kan vi då veta att den finns?

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Mål:

Eleverna ska:

 

  • känna till vattnets olika former
  • veta vad en vattenmolekyl består av
  • kunna beskriva vattnets kretslopp
  • känna till hur vatten kan renas
  • veta vad luft är
  • känna till vad luften innehåller

 

Undervisning

Eleverna kommer att få läsa  faktatexter,  titta på film, samtala kring vatten och luft och göra enklare experiment.

Arbetet kommer att ske både i grupp och enskilt.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna. Arbetsområdet avslutas med ett litet test.

 


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback