Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Drama

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Under perioden övar vi att iscensätta kortare pjäser. Övningarna leder fram till att eleverna i grupper skriver egna manus som sedan övas in och framförs inför klassen.

 

Bildresultat för stockholm stadDrama

 

 

 

 

 

Under perioden övar vi att iscensätta kortare pjäser. Övningarna leder fram till att eleverna i grupper skriver egna manus som sedan övas in och framförs inför klassen.

 

 

 

Innehåll

 

Tidsplan i tabellform:

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

37

Teori + övningar

Teori + övningar

Teori + övningar

38

Grupper skriver manus

Grupper skriver manus

Grupper skriver manus

39

Övar

Övar

Övar

40

Redovisning

 

 

 

 

 

Arbetsform

 

Fokus på grupparbeten samt övningar.

 

Bedömning

 

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Drama
Drama
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback