Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Blandningar och separationsmetoder

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 september 2019

Grundläggande kemi där vi tar upp viktiga begrepp. Vi titta på olika typer av blandningar som finns och hur de kan beskrivas samt hur olika typer av separationsmetoder går till.

Mål för området:

Kunna beskriva och förklara:
- grundläggande kemiska begrepp så som t ex atom, molekyl, grundämne, kemisk förening.
- olika typer av blandningar och deras egenskaper.
- olika typer av separationsmetoder t ex filtrering, indunstning, dekantering, kromotografi, och vilken typ av blandningar som kan separeras med vilken metod.

Bedömningsuppgifter:

Skriftligt prov på begreppen.
Laborationsprov där de laborativa momenten knyts samman till ett problem som ska lösas.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback